Description du poste:

Kluczowe zadania


 • Aktywny udział w projektach rozwojowych nad nowymi funkcjonalnościami istniejących rozwiązań oraz przy tworzeniu nowych produktów
 • Tworzenie kodu źródłowego i nowych rozwiązań o wysokiej wydajności, skalowalności i stabilności
 • Udział w praktykach projektowych takich jak: Code review, Continuous Integration, Domain Driven Design, Test Driven Development, Pair Programming
 • Wyszukiwanie efektywnych rozwiązań do wymagań stawianych przez użytkowników

Kilka słów o projekcie
Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników. System informatyczny będzie odpowiadał na potrzeby:
-dawców i kandydatów na dawców krwi,
-podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
-centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną -służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
-instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nasze oczekiwania

 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Programisty Back-end
 • Znajomość Java w wersji 7 lub wyższej i Java EE w wersji 6 lub wyższej
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JPA lub dowolną z bibliotek klasy ORM (Object-Relational Mapping) np. Hibernate, EclipseLink
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z dowolnym z serwerów aplikacyjnych np. JBoss, WebLogic, GlassFish
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z maven/gradle
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z webserwisami SOAP lub REST
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JUnit
 • Znajomość framework Spring
 • Znajomość framework Spring Boot
 • Znajomość systemów kontroli wersji (np. Bitbucket)

Mile widziane

 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z systemami UNIX
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z HTML, CSS
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z JavaScript
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z jedną z technologii front-endowych: JSF, AngularJS, Vaadin
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Groovy
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Docker
 • Znajomość narzędzi do testów obciążeniowych np. LoadUI, JMeter
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z stosem ELK
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Apache Spark
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Apache Kafka
 • Znajomość technologii i doświadczenie w pracy z Swagger
 • Znajomość i doświadczenie w pracy z Metodologią DevOps

Compétences:

Spring REST Hibernate SOAP Java JBoss

Détails

Catégorie
Java
Lieu
Poland, Warszawa
Type d'emploi
À distance
Type de contrat
B2B
Expérience en années
3 - 11  Années
Niveau d'anglais
Pas d'anglais
Salaire Net
16 500 PLN